Jakoperiaatteet

WSOY:n kirjallisuussäätiö jakaa vuosittain apurahoja kauno- ja tietokirjailijoille, kirjallisuuden kääntäjille, lasten- ja nuortenkirjailijoille, oppikirjojen ja sarjakuvien tekijöille kirjojen tekemiseen sekä kirjallisuuden hankkeille. Säätiö myöntää apurahoja tarkoituksensa mukaisesti kirjallisuuden edistämiseen. Apurahat ovat joko työskentelyapurahoja tai hankeapurahoja.

Werner Söderström osakeyhtiön kirjallisuussäätiö on itsenäinen yleishyödyllinen kirjallisuuden tukisäätiö. Sen apurahoja ja residenssipaikkoja voivat hakea ja niitä myönnetään kaikkien kustantamojen kirjailijoille. Säätiön myöntämä apuraha on riippumatonta kirjallisen työn tukea eikä siihen sisälly lupausta kustantamisesta.

Apurahoja myönnetään kirjojen kirjoittamiseen. Keskeistä hakemuksessa on työsuunnitelma. Kuten kaikki apurahojen myöntäjät, myös WSOY:n kirjallisuussäätiö saa joka vuosi runsaasti kiinnostavia hakemuksia, joista apuraha voidaan myöntää vain pienelle osalle. Myöntöprosentti vaihtelee vuosittain noin 10-20 % välillä.

Apurahoista päättää säätiön hallitus. Yleisen käytännön mukaan säätiöt eivät perustele apurahapäätöksiään. Hakemuksen menestymisen kannalta keskeistä on selkeä, säätiön tarkoituksen mukainen työsuunnitelma. Säätiön työskentelyapurahojen kohde on kirja.