Jakoperiaatteet

Werner Söderström Osakeyhtiön kirjallisuussäätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoitus on tukea ja edistää kirjallisuutta. Se jakaa vuosittain apurahoja kauno- ja tietokirjailijoille, kirjallisuuden kääntäjille, lasten- ja nuortenkirjailijoille, oppikirjojen ja sarjakuvien tekijöille sekä kirjallisuuden hankkeille. Apurahoista suurin osa on työskentelyapurahoja.

Säätiön apurahoja voivat  hakea ja niitä myönnetään kaikkien kustantamojen kirjailijoille. Säätiön apuraha on riippumatonta tukea kirjalliselle työlle eikä siihen liity lupausta kustantamisesta.

Apurahoja myönnetään kirjojen kirjoittamiseen. Keskeistä hakemuksessa on työsuunnitelma. Kuten kaikki apurahojen myöntäjät, myös WSOY:n kirjallisuussäätiö saa joka vuosi runsaasti kiinnostavia hakemuksia, joista apuraha voidaan myöntää vain pienelle osalle. Myöntöprosentti vaihtelee vuosittain noin 10-20 % välillä.

Apurahoista päättää säätiön hallitus. Yleisen käytännön mukaan säätiöt eivät perustele apurahapäätöksiään. Hakemuksen menestymisen kannalta tärkeintä on selkeä, säätiön tarkoituksen mukainen työsuunnitelma. Säätiön työskentelyapurahojen kohde on kirja.