Jakoperiaatteet

Werner Söderström Osakeyhtiön kirjallisuussäätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoitus on tukea ja edistää kirjallisuutta. Se jakaa vuosittain apurahoja kauno- ja tietokirjailijoille, kirjallisuuden kääntäjille, lasten- ja nuortenkirjailijoille, oppikirjojen ja sarjakuvien tekijöille sekä kirjallisuuden hankkeille. Viime vuosina suurin osa myönnetyistä apurahoista on ollut työskentelyapurahoja. Apurahoja hankkeisiin on vuosittain vain noin 10 kappaletta.

Säätiön apurahoja voivat  hakea ja niitä myönnetään kaikkien kustantamojen kirjailijoille. Säätiön apuraha on riippumatonta tukea kirjalliselle työlle eikä siihen liity lupausta kustantamisesta.

Apurahoja myönnetään kirjojen kirjoittamiseen. Keskeistä hakemuksessa on työsuunnitelma. Kuten kaikki apurahojen myöntäjät, myös WSOY:n kirjallisuussäätiö saa joka vuosi runsaasti kiinnostavia hakemuksia, joista apuraha voidaan myöntää vain pienelle osalle. Myöntöprosentti vaihtelee vuosittain noin 10-20 % välillä.

Apurahapäätökset tekee säätiön hallitus.Säätiöt eivät  perustele apurahapäätöksiään. Hakemuksen menestymisen kannalta keskeistä  on selkeä työsuunnitelma, joka liittyy säätiön tarkoitukseen, kirjallisuuden edistämiseen. Hakemuksesta tulee myös käydä ilmi se, että hakijalla on edellytykset toteuttaa suunnitelmansa. Säätiön työskentelyapurahojen kohde on kirja.